6

Tester funkčnosti kompresoru klimatizace

08/2014

Zařízení, které samostatně zakládá, testuje a vyjímá kompresory klimatizací, jsme instalovali v Maďarsku. Během jednoho cyklu je kompresor přepraven robotickým ramenem ze vstupního dopravníku do testovací komory. Po vyhodnocení testu je plně funkční kompresor umístěn do odkapávacího stolu a dál transportován pomocí dopravníku. Vadný výrobek je umístěn do speciálního zásobníku a vyřazen.

1 /

a_tester klimatizace

Zakládací paletky kompresorů na dopravníku

08/2014

Vstupní část dopravníku se zakládacími paletkami pro kompresory.

2 /

b_zakládací paletky

Detail pneumatického ventilu a průmyslového konektoru

08/2014

Pneumatická kleština Schunk, která uchopí kompresor, je ovládána pneumatickým ventilem. Elektrické sensory kleštiny a další čidla jsou připojena přes průmyslový konektor Harting, který umožňuje snadné odpojení a výměnu.

3 /

c_ventil a konektor

Robot pro manipulaci s kompresory

08/2014

Robot KUKA s pneumatickou kleštinou zajišťuje pohyb kompresorů mezi dopravníkem (vstupní a výstupní část) a dvěmi testovacími komorami.

4 /

d_robot KUKA

Pohled do testovací komory

08/2014

Na fotografii jsou zachyceny sestavy, které obsluhují kompresor během testování. Je to sestava pro uchycení kompresoru v testovací pozici, sestava pro připojení pneumaticko-hydraulického testovacího obvodu a robot s připojením na elektrický konektor kompresoru.

5 /

e_testovací komora

Detail na uchycený kompresor v testovací komoře

08/2014

Kompresor je uchycen v testovací pozici za zadní část a je připojen na pneumaticko-hydraulický testovací okruh. Robot je připojen na elektrický ovládací ventil kompresoru.

6 /

f_uchycený kompresor